Privacybeleid

SCROLL DOWN

De Carlsberg-groep begrijpt dat de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is en streeft ernaar uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe NV/ SA Carlsberg Importers (Carlsberg,wij, we, ons, onze), ingeschreven in België met ondernemingsnummer 0452.144.516 en met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20 uw persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen er genomen worden om uw gegevens te beschermen en veilig te bewaren.

Dit privacybeleid heeft op u betrekking indien u goederen bij ons aankoopt, diensten van ons ontvangt, deelneemt aan onze evenementen of promoties of op enige andere wijze met ons communiceert, o.a. via sociale media of door een van onze websites te gebruiken. 

Gelieve de tijd te nemen om dit beleid (samen met ons cookiebeleid en onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar verwezen wordt, indien u een van onze websites gebruikt) zorgvuldig door te nemen.  Indien u een bestaande klant bent, is het mogelijk dat er meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens in ons contract staat. Het is ook mogelijk dat u aanvullende informatie krijgt over de manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken en over de opt-in- of opt-out-mogelijkheden wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

In dit privacybeleid worden onze privacypraktijken uitgelegd en de volgende vragen beantwoord:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
 3. Hoe gebruiken we cookies?
 4. Wat met uw gebruik van chatruimtes, discussiefora en andere interactieve fora?
 5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen?
 7. Wat met wijzigingen aan dit beleid?

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke informatie: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam op sociale media, geslacht, geboortedatum of foto
 • Uw transactiegegevens en aankoophistoriek: gegevens van de aankopen en andere transacties die u heeft uitgevoerd, ook als deze via onze websites of via andere kanalen zijn uitgevoerd, met inbegrip van het leveringsadres en gegevens van de aangekochte producten
 • Betalingsgegevens: betalingsgegevens gebruikt om onze producten en diensten aan te kopen, zoals kaartnummer van kredietkaart of debetkaart en vervaldatum
 • Informatie die we over uw deelname aan onze promoties en wedstrijden of uw aanwezigheid op onze evenementen verzamelen: gegevens die u verstrekt in deelnameformulieren, opnames die door u of ons gemaakt worden, gegevens van uw gasten in verband met promoties en wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen of die u gewonnen heeft, of andere informatie met betrekking tot uw aanwezigheid op evenementen, waaronder eventuele verzoeken in verband met maaltijden of assistentie
 • Informatie over uw interesses: gegevens over hobby’s die u heeft of activiteiten die u onderneemt, of gegevens in verband met uw persoonlijke interesses
 • Informatie omtrent marketingvoorkeuren: gegevens over uw voorkeuren op het vlak van marketing en communicatie evenals informatie die we verzamelen om ons te helpen bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn
 • Informatie over uw gebruik van onze chatruimtes, discussiefora, pagina’s van sociale media of andere interactieve fora: waaronder alle reacties, foto’s, video’s of andere informatie die u online plaatst
 • Informatie uit enquêtes: uw deelnames aan marktonderzoeken die wij uitvoeren
 • Onze correspondentie met u: waaronder alle feedback, klachten en reacties die we van u via e-mail, sociale media of telefonisch krijgen, of dossiers van online, papieren of persoonlijke correspondentie en interacties met ons. Indien u telefonisch met ons heeft gecommuniceerd, zullen wij de gegevens van het telefoonnummer dat gebruikt werd om ons te bellen en alle informatie verzameld via gespreksopname verzamelen
 • Technische informatie: waaronder het IP-adres gebruikt om met uw computer verbinding te maken met het internet, of uw login-gegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, types en versies van de browser-plugins, besturingssysteem en -platform
 • Informatie over uw bezoek aan onze websites: waaronder de complete Uniform Resource Locators (URL’s) clickstream naar, door en van onze websites (waaronder datum en tijd), pagina’s die u heeft bezocht, responstijden, downloadfouten, de lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie betreffende de interactie met de pagina (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), alsook methodes die gebruikt worden om van de pagina weg te surfen

Bronnen van persoonsgegevens

Veel van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, worden rechtstreeks door u verstrekt of uit uw interacties met ons, onze websites of sociale media gehaald. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld van zakenpartners, onderaannemers van technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, leveranciers van analytische gegevens, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus, databanken voor fraudebestrijding en andere databanken beheerd door derden, waaronder sanctielijsten, alsook bedrijfsinformatie en onderzoeksmiddelen.

Gevoelige persoonsgegevens

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden bepaalde categorieën persoonsgegevens beschouwd als bijzonder gevoelig. Deze categorieën dienen bijgevolg extra te worden beschermd. Tot deze categorieën behoren gegevens over gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid en genetische of biometrische gegevens. Informatie van strafrechtelijke aard wordt ook als gevoelig beschouwd krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

In een beperkt aantal omstandigheden zullen wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld bij het behandelen van verzoeken voor speciale medische hulp, assistentie bij de toegang of specifieke maaltijdvereisten in verband met uw deelname aan een evenement, waaruit uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, bv. halal- of koosjer-maaltijden, of wanneer we een achtergrondonderzoek uitvoeren waaruit informatie kan blijken over voorgaande strafrechtelijke veroordelingen. Wij verwerken deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals verder beschreven onder “6  Wat doen we met uw persoonsgegevens?".

2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Europese wetgeving inzake gegevensbescherming), moeten we een wettelijke grondslag vaststellen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en u hiervan op de hoogte brengen. Voor elk hierna vermeld gebruik, vermelden we het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en openbaar maken. Meer uitleg over de belangrijkste wettelijke gronden waarop we ons kunnen beroepen, vindt u onderaan dit document.

Afhankelijk van uw interactie met Carlsberg, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om de door u verzochte producten en diensten te leveren en te beheren: Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de tussen ons gesloten contracten, bijvoorbeeld om leveringen te organiseren, bestellingen uit te voeren of te annuleren, u informatie, diensten en producten te leveren waarom u verzoekt en om u te informeren over wijzigingen aan onze producten en diensten
 • Om efficiënt met u te communiceren: Om uw vragen, opmerkingen, klachten of andere meldingen te beantwoorden, met inbegrip van vragen omtrent onze producten
 • Om activiteiten op te volgen en onze correspondentie met u vast te leggen: Om onze communicatie met u op te volgen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de service te garanderen, om ervoor te zorgen dat de procedures worden nageleefd en voor opleidingsdoeleinden
 • Om u te voorzien van marketingmateriaal: Om u informatie te verstrekken via de post, via e-mail, telefoon, sms, online of via sociale media over producten en diensten die wij aanbieden voor zover deze producten of diensten vergelijkbaar zijn met deze die u reeds bij ons gekocht of waarover u bij ons geïnformeerd heeft, of wanneer u ons toestemming heeft gegeven om voor deze doeleinden met u contact op te nemen. [We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor de producten en diensten van zakelijke partners in het kader van marketing.] Indien wettelijk vereist, zullen wij u om toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen om marketing uit te voeren. We zullen een mogelijkheid om u uit te schrijven of een opt-out-mogelijkheid voorzien bij verdere communicatie over elektronische marketing of u kunt zich steeds afmelden door met ons contact op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens”.
 • Om onze klanten te begrijpen en onze producten en diensten te ontwikkelen en beter op hen af te stemmen: We kunnen de persoonsgegevens die we bewaren analyseren om de doeltreffendheid van de reclame die we u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen, en u relevante reclame te verstrekken. We kunnen samengestelde informatie melden aan onze adverteerders, en suggesties en aanbevelingen doen over producten of diensten die u, onze klanten en de gebruikers van onze websites mogelijk interesseren
 • Om onze promoties en wedstrijden te organiseren: Wanneer u deelneemt aan promoties en wedstrijden, staan wij in voor de organisatie hiervan en lichten wij u in indien u gewonnen heeft. Als u een prijs wint, kunnen wij uw persoonsgegevens en die van uw gasten beschikbaar maken op onze websites en sociale media en in persberichten, overeenkomstig de plaatselijke wetgeving. We kunnen deze gegevens ook ter beschikking stellen aan derden die deze informatie nodig hebben om de prijs te kunnen uitreiken.
 • Om onze evenementen te organiseren: Als u een evenement bijwoont dat door ons georganiseerd of anderszins ondersteund wordt, kunnen wij uw persoonsgegevens, waaronder specifieke maaltijdvereisten, gezondheidsinformatie en informatie omtrent hulp bij de toegang, in verband met de organisatie van het evenement gebruiken.
 • In verband met fraudebestrijding: Wij en andere organisaties kunnen bepaalde informatie bekijken en gebruiken om fraude te bestrijden zoals te allen tijde vereist kan zijn door de toepasselijke wet- en regelgeving en beste praktijken. Indien de verstrekte informatie vals of onjuist is en er fraude wordt vastgesteld of een vermoeden van fraude bestaat, kunnen gegevens doorgegeven worden aan bureaus voor fraudebestrijding en andere organisaties en kunnen deze gegevens vastgelegd worden door ons of door hen
 • Om onze websites te verbeteren en te beheren en om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is: Om ervoor te zorgen dat enkel volwassenen die de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie bereikt hebben onze website bezoeken; om onze websites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de voor u en uw computer meest efficiënte manier wordt weergegeven; om onze websites te beheren en voor interne bedrijfsvoering, waaronder probleemoplossing, gegevensanalysetesten, onderzoek en statistische en marktonderzoeksdoeleinden; om u in staat te stellen gebruik te maken van of u in te schrijven voor de interactieve functies van onze diensten; als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig te houden; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites wordt weergegeven op de voor u en uw toestel meest optimale manier; in dit kader kunnen we uw gegevens aan zakelijke partners, dienstverleners en aanbieders van analytische gegevens en zoekmachines doorgeven.
 • Om onze bedrijfsactiviteiten te reorganiseren en wijzigingen door te voeren: Indien wij: (i) onderhandelingen voeren voor de verkoop van onze activiteiten of een deel daarvan aan derden; (ii) overgenomen worden door derden; of (iii) een reorganisatie ondergaan, moeten wij mogelijk alle of bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan de relevante derden (of hun adviseurs) als onderdeel van een due-diligence-proces met het oog op de analyse van een voorgestelde verkoop of reorganisatie. We kunnen ons ook genoodzaakt zien uw persoonsgegevens door te geven aan de gereorganiseerde entiteit of derden na de verkoop of reorganisatie, zodat zij deze gegevens voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid
 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen: We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, waaronder verzekeraars, rechtbanken en/of regelgevende of wetshandhavende instanties in verband met inlichtingen, onderzoeken of procedures door dergelijke partijen overal ter wereld of indien we hiertoe verplicht worden

Indien u vragen heeft over de wettelijke gronden waarop wij ons baseren, neem dan contact op met ons via de gegevens uiteengezet onder "Contact".

Bekendmaking van uw gegevens

Naast de hierboven vermelde derden, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan leden van onze groep, zoals onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, die deze gegevens kunnen gebruiken in verband met een van de hierboven opgesomde doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens ook met externe dienstverleners delen (zoals marketing-, IT- of administratieve diensten) die deze gegevens in onze naam kunnen verwerken voor een van de hierboven opgesomde doeleinden.

We maken geen informatie bekend aan onze adverteerders over identificeerbare personen, maar we kunnen hen wel samengestelde informatie over onze gebruikers verstrekken (zo kunnen we hen ervan op de hoogte brengen dat 500 mannen jonger dan 30 jaar op een bepaalde dag op hun reclameboodschap geklikt hebben). We kunnen dergelijke samengestelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het type publiek te bereiken dat ze willen bereiken (bijvoorbeeld, vrouwen in een specifieke locatie). We kunnen gebruikmaken van de door u verstrekte persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun reclameboodschappen te tonen aan het desbetreffende doelpubliek.

3. Hoe gebruiken we cookies?

Onze websites maken gebruik van cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Ze helpen ons een goede website-ervaring aan te bieden en ervoor te zorgen dat u relevante inhoud ziet. Gelieve ons cookiebeleid te raadplegen op [link invoegen] voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

4. Wat met uw gebruik van chatruimtes, discussiefora en andere interactieve fora?

We bieden chatruimtes, discussiefora, prikborden of andere interactieve ruimtes aan waar bezoekers voor hun plezier reacties of informatie kunnen plaatsen. Gelieve niet alleen dit privacybeleid maar ook de geldende regels door te nemen alvorens u een chatruimte, discussieforum of andere interactieve ruimte betreedt waar persoonsgegevens kunnen gedeeld worden op onze websites. U zult immers aan deze regels gebonden zijn. Zoals u weet is alles wat u online plaatst zichtbaar voor iedereen. We leggen geen verklaringen af en nemen geen verplichtingen op ons voor informatie die u vrijwillig plaatst.

5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

De door u verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten België en Luxemburg. Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten België en Luxemburg actief is en voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Het is mogelijk dat dit personeel zich bezighoudt met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens of de levering van ondersteunende diensten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die we over u bijhouden, zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk toegestaan en zullen enkel worden bijgehouden voor zover en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u te voorzien van de verzochte producten, diensten of informatie, of voor een van de doeleinden opgesomd onder “Wat doen we met uw persoonsgegevens?”.

We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bijhouden totdat de termijn voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit de transactie verstreken is, of om te voldoen aan de reglementaire vereisten die betrekking hebben op het bijhouden van dergelijke gegevens.

Bekendmaking van uw gegevens buiten de EER

Indien we uw gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen naar een land dat zich buiten de EER bevindt, is het mogelijk dat we specifieke bijkomende maatregelen moeten treffen om de relevante persoonsgegevens te beschermen. Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als landen die in essentie een gelijkaardig beschermingsniveau bieden als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER, en bijgevolgd zijn er geen aanvullende garanties nodig om persoonsgegevens aan deze jurisdicties te verstrekken. In landen die (nog) niet zijn goedgekeurd, zullen wij aanvullende garanties voorzien om persoonsgegevens te beschermen tegen overdracht, zoals contractuele bepalingen op basis van een modelovereenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie of bindende bedrijfsvoorschriften toegestaan onder de toepasselijke wettelijke vereisten.

Gelieve met ons contact op te nemen via de onderstaande "Contactgegevens" indien u een kopie wilt raadplegen van de specifieke garanties toegepast op de overdracht van uw persoonsgegevens.

Wat doen wij om persoonsgegevens te beschermen?

We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig behandeld worden overeenkomstig dit privacybeleid.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers bewaard.

Indien we u een wachtwoord gegeven hebben (of indien u er zelf een gekozen heeft) dat u in toegang verleent tot bepaalde delen van onze websites, dient u ervoor te zorgen dat dit vertrouwelijk blijft. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons zullen inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de naar onze websites verzonden persoonsgegevens niet garanderen – elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens gekregen hebben, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties hanteren om ongeoorloofde toegang te vermijden.

Wat met lins naar andere websites?

Onze websites en pagina’s van sociale media kunnen soms ook links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, aangesloten maatschappijen en andere derden. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u op een link naar een van deze websites klikt, deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld. Gelieve deze beleidslijnen te lezen alvorens u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen?

Marketing

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Doorgaans brengen wij u op de hoogte of vragen wij om uw toestemming (alvorens gegevens te verzamelen) indien we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om gegevens van u te verkrijgen of u uit te schrijven onderaan de e-mails die we u zenden voor marketingdoeleinden. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door met ons contact op te nemen op [email protected].

Informatie bijwerken

We doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens door met ons contact op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens”.

Uw rechten

Indien u in de EER gevestigd bent tijdens uw interacties met ons, heeft u het recht om ons, in bepaalde omstandigheden, te verzoeken het volgende te doen:

 • u meer informatie te verstrekken over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken;
 • u te voorzien van een kopie van de persoonsgegevens die we van u bijhouden;
 • onjuistheden in de persoonsgegevens recht te zetten en onvolledige persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te vullen;
 • persoonsgegevens te verwijderen waarvoor we geen redenen voor verwerking meer hebben; en
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken terwijl we een verzoek van u behandelen.

Bovendien bent u in sommige gevallen gerechtigd om:

 • uw toestemming in te trekken indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming;
 • ons te verzoeken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens die wij nog steeds van u bijhouden, elektronisch door te geven aan een derde;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die we verwerken op grond van “gerechtvaardigde belangen” of “algemene belangen”, tenzij onze redenen voor de onderliggende verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; en
 • u te allen tijde te verzetten tegen direct marketing (waaronder profilering voor dergelijke doeleinden).

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde vrijstellingen om de algemene belangen (bv. het voorkomen of opsporen van een misdaad) alsook onze belangen (bv. de handhaving van wettelijke privileges) te vrijwaren, en zijn mogelijk niet allemaal beschikbaar in het land waarin u gevestigd bent.

Indien u hiertoe gerechtigd bent, kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens”.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw uitoefening van deze rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel ([email protected]).

Contactgegevens

Gelieve al uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid te richten aan [email protected]

U kunt ook contact met ons opnemen via:

NV Carlsberg Importers, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, ondernemingsnummer 0452.144.516.

 

7. Wat met wijzigingen aan dit beleid?

Alle wijzigingen die wij kunnen doorvoeren in ons privacybeleid, zullen op deze pagina vermeld worden en, in voorkomend geval, aan u gemeld worden via e-mail. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen aangebracht zijn aan dit beleid.

Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt in Februari 2022.

 

Juridische grondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens

Dit zijn de belangrijkste juridische grondslagen die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen:

Toestemming: indien u toestemming gegeven heeft voor ons gebruik van uw gegevens (er werd u een toestemmingsformulier voorgelegd met betrekking tot een dergelijk gebruik, en u kunt uw toestemming intrekken op de manier vermeld in dit privacybeleid)

Uitvoering van het contract: indien uw gegevens noodzakelijk zijn om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren.

Wettelijke verplichting: indien we uw gegevens moeten gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gerechtvaardigde belangen: indien we uw gegevens gebruiken om een gerechtvaardigd doel te bereiken en onze gronden om uw gegevens te gebruiken zwaarder wegen dan de gevolgen voor uw rechten inzake gegevensbescherming.