Søren P.L. SørensenSoren P. L. SORENSEN

Soren P. L. SORENSEN

Həqiqət etibarilə daha yaxşı pivə.

Daha yaxşı pivə üçün turşuluq testi.

pH miqyasının Karlsberqdə hazırlandığını bilirdinizmi? Çox güman ki, yox. Søren Sørensen 1901-ci ildən 1938-ci ilə qədər Karlsberq laboratoriyasının kimya şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. O, yalnız pH miqyasını hazırlamamış, eyni zamanda müasir protein kimyasının əsasını təşkil edən - zülallar, amin turşuları və fermentlər haqqında öncül tədqiqatlar aparmışdır.

Uğurun ölçüsü.

pH miqyası 1909-cu ildə ixtira edilmişdir. pH "hidrogenin gücü" mənasını ifadə edir və miqyas həlldə hidrogenin miqdarını ölçmək üçün asan bir yol təqdim edir, beləliklə 0-14 arası dəyişən miqyasda onun turşuluğu müəyyən edilir.

Yeni beynəlxalq standart.

Ph şkalası pivəbişirmə prosesi üçün bir inqilab idi və onun tətbiqi saysız-hesabsız idi. Onun gizli tutulmayan bu metodu bütün dünyaya yayıldı və bu gün pH miqyasından beynəlxalq şəkildə asidik və əsas maddələr üçün standart ölçü metodu kimi istifadə olunur.