Søren P.L. SørensenSøren P.L. Sørensen

Søren P.L. Sørensen

Bättre öl, i princip.

Eldprov för bättre öl.

Visste du att pH-skalan utvecklades på Carlsberg? Antagligen inte. Søren Sørensen var chef för Carlsberglaboratoriets kemikalieavdelning från 1901 till 1938. Han uppfann inte bara pH-skalan, han genomförde även banbrytande forskning om proteiner, aminosyror och enzymer som utgör grunden för dagens proteinkemi.

Ett mått på framgång.

pH-skalan uppfanns 1909. pH är ett mått på surhet och skalan ger ett enkelt sätt att mäta mängden väte i en lösning för att bestämma surhetsgraden på en skala mellan 0 och 14.

En ny global standard.

För bryggningsprocessen var pH-skalan en revolution och tillämpningarna har varit otaliga. I sann öppen-källkodsanda spreds hans metod i världen och idag är pH-skalan global standard för att mäta sura och basiska substanser.