Birgitte Skadhauge, Vice President på Carlsberg Group Research.Birgitte Skadhauge

Birgitte Skadhauge

"Det är som ett öluniversitet."

Nyfikenhet finns i vårt DNA.

"Jag är stolt över att leda forskningslabbet här på Carlsberg. Det är där vi skapar nya och bättre sätt att tillverka öl. Vi är de enda bryggarna i världen med så många forskare som tänker, brygger och studerar öl varje dag, och förenar konsten och vetenskapen om öltillverkning i en flaska. "Det är svårt att förnya en 5 000 år gammal produkt, men när man har sett varje ölmolekyl och varje gen i korn inser man att det fortfarande finns oändliga möjligheter att skapa ett ännu bättre öl", säger Birgitte Skadhauge, forskningschef på Carlsbergs forskningslaboratorium.

Världens första industrilabb.

"Detta kan låta väldigt modernt, men vi har tänkt på det här sättet i 143 år, ända tillbaka till tiden när vi etablerade världens första industriella labb. Vi fortsätter att drivas av samma naturliga nyfikenhet och pionjäranda. När vi nyligen inledde vårt återbryggningsprojekt från det ursprungliga receptet från 1833 guidades vi av de otroligt detaljerade anteckningarna från våra gamla bryggare och forskare. Deras passion och hängivenhet till kvalitet talar till oss tvärs över åren och vi känner oss privilegierade att få fortsätta deras pionjärarbete.”

Öl som varar.

“Utmaningarna som våra gamla kollegor stod inför skiljer sig emellertid från dagens. Förutom att vi brygger det förmodligen bästa ölet i världen, arbetar vi aktivt för att göra själva världen till en bättre plats att njuta av vår favoritdryck: Hur vi kan minska avfallet, sänka vattenförbrukningen och skydda miljön under hela bryggningsprocessen? Naturligtvis med samma ihärdighet och pionjäranda som våra förfäder! Vissa saker förändras aldrig.”

Förändringarnas klimat.

"Vi förädlar för närvarande nya korntyper med speciella egenskaper för att skapa klimatsmarta och sjukdomsresistenta grödor. Växter som är toleranta mot extrema väderförhållanden, som värme eller torka, ska hjälpa jordbrukare att upprätthålla stabil avkastning och samtidigt spara resurser. Att göra kornväxten mer motståndskraftig mot sjukdomar kan också minska behovet av bekämpningsmedel, vilket gynnar jordbrukare, konsumenter och, framför allt, miljön.”

Morgondagens öl.

"Vi skapar också kornsorter som lämpar sig bättre för bryggning. Vi använder förstås inte GMO, utan snarare genom en fortsättning av det traditionella förädlingsprogrammet som vi har vårdat i årtionden för både korn och jäst. I själva verket har vi nyligen sekvenserat korngenomet, och nu börjar vi med humle. Återigen är vi på väg in i det okända, i vår ständiga strävan efter bättre öl.”