label image
Carlsberg frame Carlsberg frame--mobile

Koliko je zelena boja zapravo zelena?

Zelena boja je sinonim kako za životnu sredinu tako i za Carlsberg.

Zapravo, tamna i svetla zelena boja na etiketama naših boca pilsnera tačno oponašaju prirodne boje hmelja i njegovog mladog cveta.

Ali, ironija je u tome da je zelena boja zapravo najmanje ekološki prihvatljiva boja koja postoji.

Iz tog razloga izmenili smo zelena mastila na našim etiketama kako bi bila Cradle to Cradle Certified™ na srebrnom nivou, a radi bolje reciklaže.

Sve ovo učinili smo kako bismo doprineli boljem sutra.

 

Kako bismo dobili zaista ekološki održivo pivo, poenta nije samo u tome da mastilo bude zelenije. Poenta je da sama etiketa bude reciklažnija. Zapravo, kada je u pitanju reciklaža papira, samo 75% istog se može ponovo iskoristiti nakon završetka procesa recikliranja.

Budući da smo prva velika korporacija na svetu koja koristi Cradle to Cradle Certified™ mastila, nadamo se da će i druge korporacije, kompanije i industrije slediti naš primer i prebaciti se na korišćenje ekološki održivih mastila.

Od zelene po dizajnu

do zelene po prirodi

Ponosni smo na činjenicu da smo naše etikete pretvorili od zelenih samo po dizajnu u zelene po prirodi. I ne samo da su mastila zelenija – ona su i stvorena korišćenjem obnovljive energije. Pored ovoga, nastojimo da pronađemo način za dostizanje zlatnog nivoa sertifikata Cradle to Cradle.

Kad smo već kod ekologije Može li pivo smanjiti gasove staklene bašte? Verovatno.