Μπορούν τα νεαρά κριθάρια να κάνουν τη μπύρα μας πιο βιώσιμη; Probably.

ΟΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΥΡΑ

Πώς η διαδικασία ζύμωσης με νεαρό κριθάρι κάνει την μπύρα μας πιο βιώσιμη. Με τον Erik Lund.

Η διαδικασία ζύμωσης με νεαρό, άγουρο κριθάρι, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα νέα, ενδιαφέροντα αρώματα και θρεπτικά συστατικά αλλά και μια πιο βιώσιμη μπύρα. Στην πραγματικότητα, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε κριθάρι που καλλιεργείται στις Σκανδιναβικές χώρες όπου το κριθάρι δεν ωριμάζει εύκολα λόγω καιρικών συνθηκών. Ακολουθήστε τον Επικεφαλή Ζυθοποιό μας σε αυτό το μοναδικό πείραμα. Όλα προέρχονται από την μπύρα.