Μπορεί η μπύρα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου; Probably.

ΟΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΥΡΑ

Πως η μπύρα μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τα ένζυμα που ανακαλύφθηκαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Carlsberg το 1952 – τα οποία είναι τόσο πολύτιμα κατά τη διαδικασία παρασκευής – έχουν βρει πολλές άλλες επιστημονικές εφαρμογές. Ένα παράδειγμα είναι η παραγωγή βιοαιθανόλης, ενός ουδέτερου CO2, ιδιαίτερα αποτελεσματικού καυσίμου, που μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Όλα προέρχονται από την μπύρα.