Μπορεί η μπύρα να αλλάξει το πεπρωμένο σας; Probably.

SCROLL DOWN

ΟΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΥΡΑ

Πως η μπύρα μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο σας. Με τον Zoran Gojkovic.

Μπορεί η μπύρα να αλλάξει τη ζωή σας; Πιθανώς. Το 1883, το Ερευνητικό Εργαστήριο της Carlsberg ανακάλυψε έναν τρόπο για να απομονώσει την καθαρή μαγιά. Μια ανακάλυψη που είχε εκπληκτικά μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας σήμερα. Μπορεί και η μπύρα να αλλάξει και το πεπρωμένο σου; Πιθανώς. Όλα προέρχονται από την μπύρα.