Ερώτηση

Who owns Carlsberg?

Απάντηση

Carlsberg is partly owned by the Carlsberg Foundation and partly by individual shareholders

Ερώτηση

Is Carlsberg beer gluten free?

Απάντηση

No. Carlsberg Danish Pilsner is brewed with malted barley, which naturally contains gluten.

Ερώτηση

How many calories are there in a glass of Carlsberg?

Απάντηση

In a standard glass (25 cl) of Carlsberg Danish Pilsner there are 113 kcal

Ερώτηση

Where is Carlsberg from?

Απάντηση

Carlsberg Breweries are located in Denmark where the company was founded. You're always welcome to visit.

Ερώτηση

What percentage is Carlsberg?

Απάντηση

Carlsberg Danish Pilsner has 3.8 % ABV, Carlsberg Export has 4.8 % - but it's the taste that counts!

Ερώτηση

How many calories are in a can of Carlsberg?

Απάντηση

In a 50cl can of Carlsberg Danish Pilsner are 185 kilo calories.

Ερώτηση

What is Carlsberg?

Απάντηση

Carlsberg is more than just a great beer brand from Denmark - we're pioneers in making great beer better for you and the environment.

Ερώτηση

Where is Carlsberg brewed?

Απάντηση

Carlsberg is originally from Denmark, and brewed in various breweries around the world. No matter where in the world you enjoy a cold Carlsberg, you get a great taste.

Ερώτηση

Does Carlsberg contain wheat?

Απάντηση

No, Carlsberg Danish Pilsner is brewed with barley.

Ερώτηση

What kind of beer is Carlsberg?

Απάντηση

Carlsberg is a full bodied Danish pilsner. We think it's probably the best beer in the world.

Ερώτηση

How to brew beer?

Απάντηση

Beer is made by mashing barley with water, boiling hops for perfect bitterness and yeast to ferment it.

Ερώτηση

How to make beer?

Απάντηση

Beer is made by mashing barley with water, boiling hops for perfect bitterness and yeast to ferment it. We also add a dash of understated Danish style for good measure.

Ερώτηση

How much alcohol is in beer?

Απάντηση

Carlsberg Danish pilsner has 5% ABV in most markets - but it's the taste that counts!

Ερώτηση

how to open a beer bottle?

Απάντηση

We generally do it with a celebration in mind.

Ερώτηση

How long does beer stay in your system?

Απάντηση

We find the taste can be savoured, but the memories last a lifetime.

Ερώτηση

How long does beer last?

Απάντηση

The taste for a moment. The memories, a lifetime.

Ερώτηση

How many calories in a pint of beer?

Απάντηση

In an imperial pint (568ml) of 5% ABV Carlsberg Pilsner are 256 calories

Ερώτηση

Who invented beer?

Απάντηση

People were already brewing beer the babylonian era, but we've been brewing ours since 1847.

Ερώτηση

How many calories are there in a beer?

Απάντηση

In an imperial pint (568ml) of 5% ABV Carlsberg Pilsner are 256 calories

Ερώτηση

How much does a 6 pack of beer weigh?

Απάντηση

33 cl x 6 = 1980 grams. Is it the most perfectly balanced beer in the world? Probably.