Όροι και Προϋποθέσεις

Διαδικτυακού Διαγωνισμού για την Carlsberg Κύπρου – «e-στορίες της παρέας, Ιούλιος 2021»

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις: 

CARLSBERG - ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 14 ,2021

1. Διοργανωτής  

1.1. Η εταιρεία Photos Photiades Distributors Ltd, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 76160, εξ Ελλησπόντου 4, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, όντας ο επίσημος διανομέας της Carlsberg προκηρύσσει τον διαγωνισμό με τίτλο «e-στορίες της παρέας». Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία Webarts Ltd εκ μέρους του πελάτη της, Photos Photiades Distributors Ltd.    

1.2. O διαγωνισμός που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας

www.carlsberg.com/el-cy/estories αφορά τη συμμετοχή σε μία από τις 3 εκδρομές της καμπάνιας «e-στορίες της παρέας». Οι τοποθεσίες των εκδρομών είναι προκαθορισμένες και αφορούν τις περιοχές επαρχίας Αμμοχώστου, Τροόδους και Πάφου. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδρομών είναι επίσης προκαθορισμένες ως εξής: Παρασκευή 30 Ιουλίου,  Δευτέρα 2 Αυγούστου και Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2.2 Αποκλείονται από τη συμμετοχή (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών και (β) οι εργαζόμενοι της Webarts Ltd και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκδρομής/γυρίσματος. 

2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής.   

2.4 Ο Διοργανωτής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία θεωρεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα μέσα, είτε τεχνικά, είτε άλλως πως, για σκοπούς συμμετοχής και/ή η οποία πιστεύει ότι είναι δόλια. 

3. Διαδικασία Συμμετοχής: 

3.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω της ιστοσελίδας

www.carlsberg.com/el-cy/estories

Για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό ο κάθε χρήστης, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής στη σελίδα www.carlsberg.com/el-cy/estories για όλα τα μέλη της παρέας του που επιθυμούν να συμμετέχουν. Ο διαγωνισμός θα επικοινωνηθεί μέσω της επίσημης σελίδας της Carlsberg Κύπρου στο Facebook / Instagram / Youtube:  

https://www.facebook.com/CarlsbergCyprus 

https://www.instagram.com/carlsbergcy/ 

https://www.youtube.com/c/CarlsbergCyprus/featured

3.2 Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης που καθορίζονται στον πιο κάτω όρο (4). Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν συμμετοχές που έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού. 

3.3 H αίτηση συμμετοχής μπορεί να συμπληρωθεί από ένα μέχρι και όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες της ίδιας παρέας. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο από ένα συμμετέχοντα, αυτό προϋποθέτει ότι κατέχει πλήρη εξουσιοδότηση από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της ίδιας παρέας για τις πληροφορίες που παραθέτει στην αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν κατέχει πλήρη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι σε οποιοδήποτε εκ των δηλωθέντων συμμετεχόντων.   

3.4 Μία συμμετοχή αντιστοιχεί σε 4 άτομα/συμμετέχοντες. Η αίτηση συμμετοχής δεν μπορεί να συμπληρωθεί για λιγότερο από 4 άτομα/συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που οι 4 συμμετέχοντες επιλεχθούν από τον Διοργανωτή για να συμμετέχουν σε μία από τις 3 εκδρομές, τότε οφείλουν να παρευρεθούν και οι 4 συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που κάποιος  συμμετέχοντας αδυνατεί να παρευρεθεί, οι υπόλοιποι 3 συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα επιλογής αναπληρωτή.  

3.5 Σε περίπτωση που υπάρχει αναπληρωτής, αυτός οφείλει να επικοινωνήσει προσωπικά με την ομάδα της Webarts στο τηλέφωνο 7000 0128 ή να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] και να παραχωρήσει τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό (βλέπε αίτηση συμμετοχής).  

4. Διάρκεια Διαγωνισμού    

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο διαδικτυακής καμπάνιας η οποία θα διεξαχθεί σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 16:00 το απόγευμα της 14ης Ιουλίου 2021 μέχρι τις 23:59 της 25ης Ιουλίου 2021. 

5. Έπαθλα προκλήσεων: 

5.1 Τα έπαθλα που θα διεκδικήσουν οι 3 παρέες που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις 3 εκδρομές περιλαμβάνουν:  
2 Smartwatch Xiaomi Fitness Amazfit Bip, 1 Tablet Lenovo Tab M8 2GB/32GB WiFi Iron Grey, 2 Σετ Toshiba 3-in-1 Speaker + Headset + Earbuds TY-CM100-BLK, 2 Φορητά Ηχεία JBL Clip 3 Bluetooth, 1 Camera Fujifilm Instax Mini 11, 2 δωροεπιταγές αξίας €100 από κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη.

5.2 Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τα πιο πάνω έπαθλα περνώντας από διάφορες προκλήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν την ημέρα της διεξαγωγής της εκδρομής. Το κάθε δώρο αποτελεί έπαθλο μίας «πρόκλησης» η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία για την παραλαβή του επάθλου. Οι προκλήσεις όπως και τα έπαθλα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά. 

5.3 Μόνο τα έπαθλα που αναλογούν θα απονέμονται σε κάθε νικητή του διαγωνισμού. 

6. Διαδικασία Ανάδειξης Συμμετεχόντων:   

6.1 Η ανάδειξη των συμμετεχόντων του διαγωνισμού θα γίνει με τα εξής κριτήρια:  
1) τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων τις προκαθορισμένες ημερομηνίες 
2) την πρωτοτυπία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις επιλογής. 
3) τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής 
4) το βίντεο συμμετοχής που θα μετρήσει επιπλέον χωρίς όμως να καθορίζει απόλυτα την τελική επιλογή των ομάδων.  

6.2 Οι συμμετέχοντες που θα επιλεχθούν για να λάβουν μέρος στις 3  εκδρομές θα ειδοποιούνται εντός 72 ωρών από τη μέρα λήξης του διαγωνισμού μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που άφησαν στην αίτηση συμμετοχής (email ή τηλεφωνικώς). 

Η ομάδα της Webarts έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής μέσω των στοιχείων που θα αφήσουν (email ή τηλεφωνικώς) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες,  επιβεβαίωση συμμετοχής και τη διαθεσιμότητα όλων των συμμετεχόντων.  

6.3 Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν ανταποκριθούν εντός 2 ημερών από την ημέρα που έχουν ειδοποιηθεί ως ανωτέρω, ή δεν είναι σε θέση να παρευρεθούν στις εκδρομές τις προκαθορισμένες ημερομηνίες για οποιονδήποτε λόγο, ή αν οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ειδοποιηθούν κατόπιν εύλογων προσπαθειών, οι εν λόγω συμμετέχοντες θα χάσουν αυτόματα το δικαίωμα να παρευρεθούν στις προγραμματιζόμενες εκδρομές καθώς και απόκτησης των δώρων/επάθλων. Ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του, όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στους αρχικούς συμμετέχοντες, για το γεγονός ότι έπραξαν ως προαναφέρεται, το δικαίωμα συμμετοχής και διεκδίκησης επάθλων σε άλλους συμμετέχοντες. 

6.4 Επιλαχόντες θα επιλεχθούν από τους συμμετέχοντες για μία από τις προκαθορισμένες εκδρομές. Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή επιλεχθεί ως επιλαχούσα, η ομάδα της Webarts θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες για τη σχετική ενημέρωση για επιβεβαίωση της αποδοχής της συμμετοχής. 

6.5 Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες και οι επιλαχόντες ενδέχεται να κληθούν στα γραφεία του Διοργανωτή ή των συνεργατών τους (Webarts) για γνωριμία/συνέντευξη προτού παρευρεθούν στην εκδρομή. Η γνωριμία/συνέντευξη θα αφορά καθαρά και μόνο τον διαγωνισμό. 

6.6 Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες και οι επιλαχόντες οφείλουν να υπογράψουν το ενδεικτικό συμβόλαιο που θα τους δοθεί από τον Διοργανωτή προτού παρευρεθούν σε κάποια εκδρομή του διαγωνισμού.

7. Διαδικασία εκδρομής: 

7.1 Η προθεσμία επιβεβαίωσης συμμετοχής στην εκδρομή την προκαθορισμένη ημερομηνία από όλους του συμμετέχοντες θα γίνεται μέχρι και 72 ώρες μετά την ειδοποίηση των νικητών από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τον όρο 6.2 ανωτέρω.   

7.2 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι διαθέσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για τη διεξαγωγή της εκδρομής και των γυρισμάτων της. Οι ακριβείς ώρες και τοποθεσίες θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες εκ των προτέρων.

7.3 Όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν έγκυρο Safe Pass όπως καθορίζεται πιο κάτω:
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων.
• Αποδεικτικό ότι έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες.
• Αρνητικό τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών 

7.4 Ο κάθε νικητής επιτρέπει στην εταιρεία να δημοσιοποιήσει το όνομα, την πόλη διαμονής του και το πρόσωπό του μέσα από προώθηση ή άλλη δραστηριότητα του διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνο του ονόματός του, αλλά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή βίντεο. Ο νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί υλικό και από τη φωτογράφιση/βίντεο και μετά τη λήξη της καμπάνιας “e-στορίες της παρέας” για διαφημιστικούς σκοπούς. 

8. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού   

8.1 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν και δεν προϋποθέτει αγορά, είτε άμεση, είτε έμμεση, οποιουδήποτε προϊόντος που διανέμεται από τον Διοργανωτή.   

8.2 Κάθε συμμετοχή/παρέα έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία συμμετοχή. Κάθε συμμετοχή/παρέα έχει δικαίωμα να παρευρεθεί σε μία εκδρομή που αντιστοιχεί σε μία προκαθορισμένη τοποθεσία. Όλες οι τοποθεσίες των εκδρομών προκαθορίζονται από τον Διοργανωτή.   

8.3 Τα δώρα/έπαθλα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να εξαργυρωθούν με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να μεταφερθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.   

8.4 Οι πιο πάνω εκδρομές είναι συγκεκριμένες, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία ή τοποθεσία, εκτός και αν κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή για τους δικούς του λόγους. 

8.5 Τηρουμένων των εν ισχύ νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του διαγωνισμού μαζί με τους νικητές. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι νικητές του διαγωνισμού δεσμεύονται, αναλαμβάνουν και συμφωνούν να συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή, καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του Διοργανωτή και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα του Διοργανωτή, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον διαγωνισμό. 

8.6 Τηρουμένων των εν ισχύ νόμων και κανονισμών, ο Διοργανωτής δύναται με την παράδοση των δώρων στους νικητές, να φωτογραφίσει τους νικητές για χρήση των εν λόγω φωτογραφιών μέσω τηλεόρασης καθώς και μέσω έντυπων και/ή ηλεκτρονικών μέσων και/ή του διαδικτύου.   

8.7 Ο Διαγωνισμός ουδεμία σχέση έχει με τις εταιρείες Facebook Inc., Instagram Inc. & Youtube Inc. Με τη συμμετοχή τους, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε περιορισμό που ορίζουν οι εταιρείες Facebook Inc. & Instagram Inc., σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες τους στο Διοργανωτή και όχι στο Facebook Inc., Instagram Inc. & Youtube Inc. 

8.8 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Διοργανωτή τηρουμένων των εν ισχύ νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για να επιτρέψει στους εν λόγω συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν ένα δώρο. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πεδίο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς του διαγωνισμού είναι ο Διοργανωτής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στον όρο 8.13 κατωτέρω. Με την υποβολή της συμμετοχής του ο συμμετέχοντας αποδέχεται και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφουν οι παρόντες όροι και σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή η οποία παρατίθεται εδώ, Carlsberg.com/cy-gr. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα ληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  

8.9 Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης οποιουδήποτε όρου του διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και αλλαγής οποιωνδήποτε δώρων του διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν τέτοιας ανάκλησης, ή μεταβολής και/ή τροποποίησης σχετική ανακοίνωση θα γίνεται στον χώρο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού και η ημερομηνία ισχύος τέτοιας ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης, θα είναι η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.   

8.10 Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις ή τραυματισμούς που τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού ή/και τα δώρα του διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά τυχόν υποστούν σε σχέση με τον διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον διαγωνισμό και/ή το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

8.11 Μετά την πραγματοποίηση της επιλογής των διαγωνιζόμενων, της διεξαγωγής των εκδρομων και της παράδοσης του δώρου στον/στους νικητή/ες, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, όσον αφορά το διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 

8.12 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή: 

www.carlsberg.com/el-cy/estories

8.13 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων.   

8.14 Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποταθούν γραπτώς στη Webarts στη διεύθυνση Περικλέους 63, Γραφείο 201, 2021 - Λευκωσία ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 7000 0128 ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]