Bunu bilirdinizmi?

Təsisçimiz C.K. Yakobsen öz kiçik pivə zavodunu 1847-ci ildə Kopenhagendə açıb. Onu Kopenhagenin ilk hipsteri adlandırmaq olarmı? Çox güman ki.

danışaraq Carlsberg «pilsner»

Tarixin dadını hiss edə bilirsinizmi?

C.K. Yakobsen

Sual

Pivəni kim ixtira edib?

Cavab

İnsanlar Babillərin dövründən bəri pivə hazırlayırlar. Biz isə öz pivəmizi 1847-ci ildən hazırlamağa başlamışıq.

Danimarka – biz pivəmizi tanıyırıq.

Yakobsendən sevgilərlə.

İçkilərin qıcqırdılması təxminən Babillərin dövründən bəri həyata keçirilir. Bu, kifayət qədər uzun müddətdir. Saflaşdırılmış maya və arpadan hazırlanan bizim pivəmiz isə ötən 170 il ərzində mütəmadi olaraq mükəməlləşdırılıb. Biz bu gün də onu yaxşılaşdırmağa davam edirik.