Tävlingsvillkor Matchbiljetter Sverige - Spanien Ullevi 2023

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för att vinna biljetter till stormötet mellan Sverige och Spanien på Ullevi 22 september!

 1. Genom deltagande i tävlingen accepterar du följande villkor.
 2. Arrangör och administratör av tävlingen är Carlsberg Sverige AB, org.nr. 556006-9980, Box 3040, 169 03 Solna. Kontakt: [email protected].
 3. Tävlingen sker inte i samband med Instagram/Facebook/Meta.
 4. Anställda på Carlsberg Sverige kan inte delta i tävlingen.
 5. För att delta i tävlingen måste du vara 18 år och bosatt i Sverige. Ålder kontrolleras vid kontakt med vinnaren och du ansvarar själv för att du innehar rätt ålder.
 6. Tävlingen pågår från tisdag den 05-09-2023 och avslutas måndag den 11-09-2023 klockan 23.59.
 7. Deltagande i tävlingen sker genom att du taggar en vän (över 18 år) i detta inlägg med en kommen.
 8. Du ansvarar för att bidraget är ditt eget. Carlsberg Sverige förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot upphovsrätten eller som Carlsberg Sverige anser är olämpliga.
 9. Endast ett bidrag per person räknas som tävlingsdeltagande.
 10. Carlsberg Sverige ansvarar inte för tekniska eller andra fel i samband med tävlingen. 
 11. Vinsten består av 2 matchbiljetter till mötet mellan Sverige och Spanien på Ullevi den 22a september 2023 till värde av XXX kr.
 12. Carlsberg Sverige ansvarar inte för andra kostnader som kan uppkomma i samband med vinsten eller att vinsten inte passar.
 13. Vinsten kan inte bytas mot kontanter. Vinsten är också personlig och får inte säljas vidare. Om vinsten av någon anledning inte kan utnyttjas tillfaller vinsten Carlsberg Sverige, varvid ingen rätt till ersättning uppkommer. 
 14.  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 15. Vinnare utses av Carlsberg Sverige. Beslutet kan inte överklagas. 
 16. Om juryn misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter har juryn rätt att utesluta personen i fråga ur tävlingen.
 17. Vinnare av tävlingen kommer att utses senast måndag den 11-09-2023 och vinsten skickas till vinnaren.
 18. Vinnare meddelas via personligt meddelande på Instagram från kontot carlsberg_swe. Vinnarens namn kan också komma att publiceras i Carlsberg Sveriges kanaler för sociala medier. Du ansvarar själv för att de kontaktuppgifter du lämnar är korrekta. Vinnaren ansvarar själv för att uppmärksamma meddelandet och svara i tid. Carlsberg Sverige förbehåller sig rätten att utse en annan vinnare om tävlingsvinnaren inte kan nås inom rimlig tid, ett dygn, efter tävlingens avslutande. 
 19. Genom att delta i tävlingen ger du ditt samtycke till att Carlsberg Sverige behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera tävlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ta bort din kommentar under tävlingsinlägget samt kontakta [email protected], dock utan att detta påverkar lagenligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallats.
 20. Personuppgiftsansvarig för behandlingen avseende tävlingen är Carlsberg Sverige AB. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Carlsberg Sverige ansvarar inte för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för plattformen x. (T.ex: Instagram, Facebook, etc.).
 21. Genom att delta i tävlingen ger du Carlsberg Sverige rätt att använda ditt namn Och/eller användarnamn för att tillkännage vinnaren av tävlingen i Carlsberg Sveriges kanaler för sociala medier.
 22. Övriga lämnade personuppgifter används endast i syfte att administrera tävlingen och vinsten och kommer inte att lagras efter det att vinnaren utsetts och priset utdelats.
 23. För ytterligare information avseende personuppgifter och dina rättigheter, se vårt sekretessmeddelande