Tävlingsvillkor

SCROLLA NEDÅT

Tävlingsregler

Denna tävling administreras av Carlsberg Sverige AB och ansvariga för varumärket Carlsberg. Kontaktuppgifter: Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. info@carlsberg.se Tävlingsdatum: 31 maj 2019 – 21 augusti kl.23.59.

 

Pris

En cykel från Carlsberg (värde ca 6 999 kr).

Tolv (12) vinnare utses under tävlingsperioden. Vinsten kan inte ersättas med pengar och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnaren meddelas senast den 28 augusti 2019.

Regler och villkor 

Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år.
 2. Du deltar i tävlingen genom att skicka in ditt bidrag via mail. I mailet behöver du även skriva in dina kontaktuppgifter (för och efternamn, mailadress och telefonnummer). Bidragen ska innehålla en kreativ motivering eller tips på en utflykt du skulle göra med cykeln. Det finns ingen begränsning på antal bidrag per person.
 3. Du ansvarar för att bidraget är ditt eget. Carlsberg Sverige förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot upphovsrätten eller som Carlsberg Sverige anser är olämpliga.
 4. Vinnarna kontaktas via e-post eller telefon. Vinnaren måste ge svar inom en vecka om priset tas emot eller ej. Får juryn inte tag i vinnaren inom en vecka efter avslutad tävling går vinsten vidare till nästa vinnare.
 5. Vinnarnas namn och bidrag kan komma att publiceras på Facebook-sidan för Carlsberg och i andra marknadsföringssammanhang till och med 2019-12-01.
 6. Anställda inom Carlsberg Sverige har inte rätt att delta i tävlingen.
 7. Juryn är bestående av marknadsföringsspecialister anställda på Carlsberg Sverige.
 8. Juryn kommer att bedöma bidragens kreativa höjd, exempelvis avseende humor i motiveringen eller en smart lösning att besvara frågan på. Juryns beslut kan ej överklagas.
 9. Om juryn misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller juryn sig rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.
 10. Priset är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Carlsberg Sverige. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej.
 11. Carlsberg Sverige AB tar inget ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet eller slutresultatet i tävlingen. Tävlingsvinsterna kan ej överklagas.
 12. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Carlsberg Sverige i samband med tävlingen kommer att registreras av Carlsberg Sverige i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering av vinnare, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Carlsberg på Facebook eller Carlsberg Sverige på info@carlsberg.se.