Kan öl minska växthusgaser? Probably.

Allt kommer från öl

Så här kan öl minska växthusgaser.

Enzymerna som upptäcktes 1952 vid Carlsberg Research Laboratory, och som är så värdefulla i bryggningen, har använts i många andra vetenskapliga tillämpningar. Ett exempel är framställningen av bioetanol, ett mycket effektivt CO2-neutralt bränsle som kan bidra till att minska vårt beroende av fossila bränslen.