Minimalt klimatavtryck? Probably.

Vad är en riktigt god öl? För oss på Carlsberg är den gyllengul, med en välbalanserad humlearom, perfekt skumkrona – och minimalt klimatavtryck. 

Minskad klimatpåverkan

Carlsberg har från start drivits av att göra bättre. Från bättre öl, till bättre jäst, och nu, bättre klimatavtryck. 

100% förnybar energi

Våra drycker är producerade med 100% förnybar energi. 

2017 blev Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från energiförbrukningen. Vi använder enbart förnybara energikällor i produktionen av våra brygder. Energin kommer från köpt samt egenproducerad biogas och grön certifierad el.

Återvunnen plast

Vårt fokus framåt är att fortsätta minska vårt klimatavtryck över hela värdekedjan, med särskilt fokus på våra förpackningar. Ett av nyckelstegen har varit att byta ut platsen runt våra multipack. Numera består plastsvepen helt och hållet av återvunnet material - vilket minskar klimatpåverkan med mer än 50%! 

På tal om Miljön Kan öl förbättra våra hav?
Probably.