Tävlingsvillkor Player of the Match "Behind the Scenes"

SCROLLA NEDÅT

Tävlingsregler

Denna tävling administreras av Carlsberg Sverige. Kontaktuppgifter: Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. info@carlsberg.se
Tävlingsdatum: 25 mars 2021 – 30 september kl.23.59.
Deltagande i tävlingen sker genom att rösta på matchens bästa spelare under samtliga hemmalandskamper som spelas av dam- och herrlandslagen som genomförs under 2021 under ovan nämna tävlingsperiod. När röstning genomförts finns möjlighet att välja att delta i tävlingen genom ifyllande och insändande av det efterföljande formuläret. Där fylls person- och kontaktuppgifter i tillsammans med en motivering till varför just du ska vinna.
Pris
I priset ingår det en ”Behind the scenes”-upplevelse på Friends Arena, Gamla Ullevi eller annan arena i Sverige där landslagen spelar där  följande saker ingår för dig och en vän till ett värde av (8000 kr).
  • VIP plats på arenan
  • Mat & Dryck
  • Matchkit och landslagströja
  • Visning på Friends Arena
  • Boende på Clarion vid Friends (dubbelrum)
  • Resa ingår ej.
Totalt utses en (1) vinnare under tävlingsperioden. Vinnaren meddelas via mail senast en vecka efter att tävlingen är avgjord. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Carlsberg ansvarar inte för andra kostnader som uppstår i samband med vinsten.
Regler och villkor
Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:
1. För att delta i tävlingen måste du vara över 25 år och bosatt i Sverige. Om du vinner tävlingen måste din vän som tar del av vinsten tillsammans med dig också vara över 25 år. Åldern kontrolleras genom de uppgifter du lämnar i tävlingsformuläret, och du ansvarar själv för att dessa uppgifter är korrekta.
2.Anställda på Carlsberg Sverige kan inte delta i tävlingen.
3. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Carlsberg Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas.
4. Carlsberg Sverige ansvarar ej för felaktigt ifyllda formulär eller andra fel.
5. Vinnaren kontaktas via den mail som vinnaren uppgett. Vinnaren måste ge svar inom en vecka om priset tas emot eller ej. Får juryn inte tag i vinnaren inom en vecka efter avslutad tävling går vinsten vidare till nästa vinnare.
6. Om juryn misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller juryn sig rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.
7. Priset är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Carlsberg Sverige. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej.
8. Carlsberg ska, i samråd med SvFF, bestämma vilken match, damer- eller herrar A, under oktober-november 2021 som priset ska gälla. För det fall den aktuella matchen blir inställd eller måste spelas inför tomma läktare ska, i den mån det är möjligt, priset ändras till att
gälla en annan match.
9. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Carlsberg Sverige i samband med tävlingen registreras i syfte att administrera tävlingen. Carlsberg Sverige behöver i detta syfte också dela dina personuppgifter med tredje part, i det här fallet den byrå som administrerar tävlingen tillsammans med oss. Då denna tredje part använder och behandlar dina personuppgifter för vår räkning har Carlsberg ingått avtal med detta personuppgiftsbiträde för att säkerställa att fullgoda säkerhetsåtgärder vidtas Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt med undantag för publicering av vinnare i Sociala medier och på Carlsberg
Sveriges hemsida. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts.
Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla våra åtaganden mot dig, se Artikel 6(1)(b) Dataskyddsförordningen 2016/679. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kontakta Carlsberg Sverige genom gdpr@carlsberg.se

På tal om matchens bästa spelare Hur samarbetar Carlsberg med SvFF?