Initiativet vi stöttar

“Vår vision är att skapa en jämställd och trygg värld där alla människor känner frihet att vara sig själva.”

- Julia Frännek, Verksamhetschef Locker Room Talk

Allting tog sin början i Finspång 2016 när de två ungdomarna Shanga Aziz och Rogerio Silva skulle starta ett UF-företag och ville göra något meningsfullt av det. Shanga och Rogerio gick tillbaka till sina egna erfarenheter inom fotbollen och reflekterade över det tunga klimatet på och utanför planen. Utifrån det föddes idén att skapa ett första utbildningsprogram för att skapa trygga omklädningsrum bland killar. 

Idag är Locker Room Talk en ideell organisation som vill skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare genom att göra omklädningsrum till en tryggare plats så att ungdomar kan idrotta, må bra och bli den bästa versionen av sig själva.

- Det bästa med vårt arbete är alla människor vi träffar som vill göra skillnad och de berättelser vi får ta del av. Vi hör unga killar resonera kring jämställdhetsfrågor, som kommer fram och berättar att de tidigare aldrig har pratat om känslor med sina lagspelare och nu får möjlighet till att göra det.


Tränarkoncept i virtual reality

Med pandemin och svårigheter att mötas i de fysiska omklädningsrummen tvingades organisationen tänka om och skapa nya möjligheter i den digitala världen.

-  Under pandemin har vi tråkigt nog inte haft möjlighet att utbilda ungdomar fysiskt i den utsträckning vi hade önskat, däremot har vi haft extra fokus på att utveckla nytt digitalt utbildningsmaterial. De medel som Carlsberg har bidragit med har framför allt hjälpt oss att utveckla vårt nya tränarkoncept i virtual reality. Det digitala konceptet tror vi kan vara minst lika engagerande som utbildande, och den kombinationen önskar vi ska vara Locker Room Talks signum, menar organisationens verksamhetschef Julia Fränek.


Metoder som gör skillnad

Det har från början varit viktigt för Looker Room Talk att ta in experter och konsulter som kan hjälpa till med att uppnå utbildningsmålen. Julia förklarar hur organisationen genomför baseline-utvärderingar för att skapa förändring.

-Vi vill förstå vad det är i våra idéer som är intressant och vad det är som behöver förbättras. Vårt mindset är att vi på Locker Room Talk med hjälp av ungdomar skapar kreativa förslag på lösningar med utgångspunkt i evidensbaserat material som finns tillgängligt och med stöd av konsulter. Sedan låter vi experter inom området följa och utmana våra koncept för att sedan uppdatera materialet utifrån deras rapporter och medskick. 


Framtiden inom fotboll och ungdomsverksamhet

För att kunna göra skillnad måste man utgå från hela kedjan, från ungdomarna till tränare, till ledare och föräldrar menar Shanga och Rogerio.

- Vi behöver vara fler från idrottsrörelsen som möter hela föreningen hela vägen för att utbilda i frågor om jämställdhet och bryta destruktiva jargonger och ideal på riktigt. Vi vet hur skadligt det kan vara med pressen på att killar exempelvis ska vara stora, starka och vältränade.

- Det bäst med vårt arbete är att vi får vara med och se förändringen. Det ger oss motivation och hopp om nästa generations idrottsutövare och framförallt samhällsmedborgare.

Läs mer om initiativet på www.lockerroomtalk.se

 

På tal om fotboll Hur samarbetar Carlsberg med SvFF?