Visste du att?

På grund av att Carlsberg delvis ägs av Carlsbergstiftelsen, styrs en del av Carlsbergs vinster genom utdelning tillbaka till samhället genom att stödja den bästa vetenskapen, konsten och kulturen.

På tal om stiftelser

Kan stiftelser förändra världen?

Fråga

Vem äger Carlsberg?

Svar

Carlsberg ägs delvis av Carlsbergstiftelsen och delvis av enskilda aktieägare

Ledtråden finns inte i vårt namn

Vår stiftelse investerar i vetenskap, konst och kultur

Lustigt nog finns det ingen som heter Mr Carlsberg! Företaget grundades 1847 av J. C. Jacobsen. Sedan Jacobsens bortgång 1887 har bolagets majoritetsägare varit Carlsbergstiftelsen, resten ägs av enskilda aktieägare.