Visste du att?

Korn ger ölet dess unika karaktär. Från åker till glas slutar vi aldrig söka efter bättre sätt att använda denna anmärkningsvärda växt.

På tal om korn

Kan ungt korn göra vårt öl mer hållbart?

Probably.

Fråga

Innehåller Carlsberg vete?

Svar

Nej, Carlsbergs danska Pilsner bryggs med korn.

Korn har en storslagen historia

Och vi har alltid vetat vad vi ska göra med det!

Carlsbergs danska Pilsner innehåller inte vete – det bryggs på korn. Korn är en av de viktigaste råvarorna för ölbryggning. Korn har odlats i över 10 000 år och idag är korn det fjärde största sädesslaget som skördas i världen. Det odlas i många olika miljöer, från norra Skandinavien till södra Australien.