Carlsberg Stiftelse

Sedan dag ett har vi vetat att vårt bästa alltid kan bli bättre.

Carlsberg Stiftelse

Vår stiftelse

Carlsberg Stiftelse arbetar med att stötta visionär, nyskapande och grundläggande vetenskaplig forskning som bidrar till att lösa våra globala utmaningar. 

Men, det är egentligen inget nytt. Carlsberg Stiftelse har nämligen arbetat så här sedan stiftelsen grundades av J.C Jacobsen, 1876. 

30% av vår utdelning går till Carlsberg Stiftelse och dess arbete med att stötta konst, nytänkande vetenskap och hållbara initiativ, som gör världen till en bättre plats. 

Läs mer om Carlsberg Stiftelse här.

En öl som ger tillbaka? Probably 

Carlsberg är mer än ett ölvarumärke från Danmark - vi är pionjärer i att skapa öl som är bättre för dig, miljön och samhället. För 175 år sedan började vår grundare, J.C. Jacobsen, brygga öl i hemmet utanför Köpenhamn, och blev kort därefter ett kommersiellt bryggeri i centrala Köpenhamn. Huvudkontoret ligger kvar i den danska huvudstaden än idag, i den nya stadsdelen Carlsberg Byen. 

 

För vår grundare, J.C. Jacobsen, var det viktigt att Carlsberg och dess arv skulle bevaras till kommande generationer. År 1876 skapade han därför Danmarks första kommersiella stiftelse - Carlsberg Stiftelse, som än idag ger tillbaka till samhället genom att stötta initiativ inom vetenskap, hållbarhet och kultur.