Kan öl stötta konst? Probably

Genom Carlsberg Stiftelse återinvesterar vi en del av vår utdelning till verksamheter som främjar och tillgängliggör konst i samhället.

Carlsberg Stiftelse

För bättre konst

Inspirerade av Carl Jacobsens passion och drivkraft, jobbar Carlsberg Stiftelse med att lyfta fram konstens betydande roll för det danska samhället. Detta baseras på övertygelsen om att konst berikar människor liv och vår värld. 
Genom det här vill vi visa hur konsten kan öppna upp för kritiskt tänkande, men även ge oss nya perspektiv på livet. 

Besök Carlsberg Stiftelsens nya hemsida här.

 

På tal om konst Kan konst få dig att resa i världen?