På Carlsberg strävar vi hela tiden efter att förbättra vårt öl.

För oss slutar aldrig “bättre”.

Och naturligtvis
antar vi utmaningar hela tiden.

Kan vi göra ett av de bästa ölen i världen ännu grönare?

Probably.

Skip

Minskar avfallet. Ett snäpp åt gången.

Möt Snap Pack.

Med innovativ limningsteknik minskar Snap Pack effektivt användning av plast genom att ta bort traditionella plastförpackningar. Detta minskar inte bara avfallsrisken, det minskar också CO2-utsläpp och beroendet av förpackningar som baseras på fossila bränslen.

Med Snap Pack fortsätter vi i grundarens fotspår. Snap Pack minskar mängden plastavfall väsentligt och ger våra konsumenter bättre och grönare ölupplevelser.

Cees ‘t Hart, Carlsbergs koncernchef

Fakta om Snap

0

%

Minskning av plastanvändning jämfört med tidigare multi-pack

0

ton

Antalet ton plast som sparas årligen när alla våra 4-, 6- och 8-pack har gjorts om

0

miljoner plastpåsar

Motsvarande 1200 ton plast i vanliga plastpåsar

På tal om MILJÖN Kan öl förbättra våra hav?
Probably.