CO2-neutrale øl: Sådan skal ølbrygning gøres mere bæredygtigt

2017

Med langsigtede mål kommer ambitiøse handlinger, og derfor skal der ikke brygges øl med kulkraft som energikilde hos Carlsberg i fremtiden.

Man kan snakke om at gøre noget. Og så kan man virkelig gøre noget. Mens resten af verden stadig strides om, hvordan man skal reducere produktionen af CO2, der er hovedårsag til den globale opvarmning, er der en række virksomheder, der har besluttet sig for at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig verden. En af disse virksomheder er Carlsberg, der med en miljøplan, de kalder Together Towards ZERO, har en bæredygtig fremtidsvision, der bl.a. skal gøre virksomheden CO2-neutral i 2030.

Og man har allerede sat en række initiativer i værk. Det er først og fremmest slut med sort røg over Carlsbergs bryggerier i udlandet. Sidste år valgte Carlsberg at udfase kul på ni bryggerier i Kina til fordel for enten naturgas eller biomasse – eksempelvis risskaller fra risproduktion eller halm og strå. Samme udvikling kommer til at ske på bryggerier i Indien og Polen, så ingen af Carlsbergs bryggerier i 2022 bruger kulkraft. 

Målet er uomgængeligt, hvis man spørger bæredygtighedschefen hos Carlsberg:

»Vi vil ikke længere være en del af problemet i forhold til global opvarmning,« siger Simon Boas Hoffmeyer.

Med deres bæredygtighedsprogram tager Carlsberg sigte efter Paris-aftalens formål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under to grader. Det gør de ved at sætte ambitiøse mål for fremtiden, og det giver mulighed for at opnå milepæle som eksempelvis udfasningen af kul. Faktisk er Carlsberg én af få globale virksomheder, hvis målsætninger er godkendt af Science Based Targets Initiative som værende på linje med den mere ambitiøse målsætning om at reducere den globale opvarmning til 1,5 grader. 

Ifølge Carlsbergs bæredygtighedschef handler det om at være en ansvarlig brygger, uanset hvor i verden man befinder sig.

»Vi vil gerne vise vejen og gå forrest som virksomhed. Derfor accelererer vi udfasningen af kul, fordi vi ikke mener, det er en bæredygtig måde at skabe energi på,« siger Simon Boas Hoffmeyer.

Udmeldingen følger introduktionen af Carlsbergs fire mål om at reducere blandt andet CO2-udledning og miljøpåvirkning med deres bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO – ‘sammen mod nul’. De to mest ambitiøse mål handler frem mod 2030 om at eliminere udledningen af CO2 og reducere vandforbruget på bryggerier med 50 pct. 

Indsatsen trækker tråde helt tilbage til grundlæggelsen af Carlsberg i 1847, hvor J.C. Jacobsen definerede formålet med Carlsberg. At forbedre måden øl bliver fremstillet og behandlet på, og at brygge både for en bedre dag i dag og i morgen. Sådan skal det også være i udlandet, hvor Carlsberg vil gå forrest og vise vejen frem mod grøn energi og teknologi, som vi er gode til i Danmark.

2017

Together Towards ZERO

Together Towards ZERO er Carlsbergs bæredygtighedsprogram, der blev lanceret i 2017 med fire store ambitioner: 1. ZERO Carbon Footprint 2. ZERO Water Waste, 3. ZERO Irresponsible Drinking 4. ZERO Accidents Culture.

I 2030 skal Carlsbergs bryggerier være CO2-neutrale og bruge halvt så meget vand som nu.

I 2022 skal bryggerierne have halveret deres udledning af CO2, de skal køre på 100 pct. grøn strøm, og kul skal være totalt udfaset. Mængden af vand brugt på bryggerierne skal være reduceret med en fjerdedel.