Bryggeri i Fredericia vil være verdens grønneste

2017

På Carlsbergs bryggerier har de internt skabt en form for grøn konkurrence.

Mens adgang til rent drikkevand allerede er et problem nogle steder i verden, kan det virke som en abstrakt problemstilling i Vesten. I Danmark fosser det rene vand ud af hanen, og vi kan dække hele vores vandforsyning med grundvand, der er noget af det reneste i verden. Alligevel skal vi passe på vandet, for adgang til rent vand er en af de største globale udfordringer.

Langt størstedelen af vores rene vand bliver brugt til at producere fødevarer. Derfor er det vigtigt, at vi bruger mindst muligt rent vand, og det har de forstået på Carlsbergs bryggeri i Fredericia.

»Hos Carlsberg i Fredericia er de super vandeffektive og gør et stort stykke arbejde for at minimere det vand, som de bruger. Og så er de gode til at tænke nyt, når det gælder brugen af vand,« siger bæredygtighedschef Simon Boas Hoffmeyer, Carlsberg.

Adgang til rent vand har altid været en forudsætning for at mennesker kan leve, og at virksomheder kan producere varer. Carlsbergs fokus på vand er heller ikke nogen ny ting. Adgangen til vand var en af hovedårsagerne til, at brygger Jacobsen valgte at flytte sit bryggeri til Valby Bakke, for her var der adgang til frisk vand.

Sidenhen er Carlsbergs produktion blevet flyttet til Fredericia. Men brygger Jacobsens vision om konstant at »udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed,« som det lyder i bryggerens ‘gyldne ord’, lever videre. Den gamle brygger ville have sine bryggerier til at stå som eksempler på, hvordan vi her i landet brygger kvalitetsøl på den mest hensigtsmæssige måde. Når Carlsberg tager sigte efter FN’s Verdensmål om at øge effektiviteten af vandforbrug væsentligt inden 2030, er det i tråd med Jacobsens ånd. Helt konkret vil bryggeriet imødekomme vandknaphed ved at reducere forbruget af vand med 50 pct. på samtlige bryggerier inden 2030.

På Carlsbergs bryggerier har de internt skabt en form for grøn konkurrence. Eksempelvis har Carlsbergs svenske bryggeri i Falkenberg formået at omstille produktionen, så bryggeriet nu er det første 100 pct. CO2-neutrale bryggeri, der bruger 100 pct. grøn strøm og biogas. Det er også ambitionen i Fredericia, men her er de førende på at minimere vandforbruget til ølbrygning. Faktisk i en sådan grad, at de nu bruger omkring halvt så meget vand til ølbrygning som tidligere.

»Vi har et verdensomspændende mål for reducering af vand på bryggerier, og vi vil beskytte vandet for samfundet omkring os. Det handler om at bruge så lidt vand som muligt for at reducere risikoen for, at der på et tidspunkt ikke er vand nok,« siger Simon Boas Hoffmeyer.

I 2017 lancerede Carlsberg deres bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO, der stiller fire ambitioner op frem mod 2030. Det handler bl.a. om at reducere udledningen af CO2 med henblik på at blive CO2-neutral og reducere forbruget af vand med 50 pct. på samtlige Carlsberg-bryggerier.

2017

Together Towards ZERO

Together Towards ZERO er Carlsbergs bæredygtighedsprogram, der blev lanceret i 2017 med fire store ambitioner: 1. ZERO Carbon Footprint 2. ZERO Water Waste, 3. ZERO Irresponsible Drinking 4. ZERO Accidents Culture.

I 2030 skal Carlsbergs bryggerier være CO2-neutrale og bruge halvt så meget vand som nu.

I 2022 skal bryggerierne have halveret deres udledning af CO2, de skal køre på 100 pct. grøn strøm, og kul skal være totalt udfaset. Mængden af vand brugt på bryggerierne skal være reduceret med en fjerdedel.