Carlsberg måler succes på bæredygtighed

2017

Der er heldigvis ved at gå sport i bæredygtighed, hvor virksomheder slås om at komme først mod nul.

Globale klimaforandringer og konsekvenserne heraf har skabt en international konkurrence om at komme først. At blive CO2-neutral er blevet et pejlemærke for en sund virksomhed, og for første gang er spillereglerne blevet formuleret, for med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er der blevet skabt en plan for en mere bæredygtig fremtid, som regeringsledere og virksomheder kan orientere sig mod. Det vurderer Steen Vallentin, der er lektor ved Copenhagen Business School (CBS), ph.d. og medlem af Det Etiske Råd.

»Virksomhederne retter sig i stigende grad ind efter FN’s Verdensmål. De bliver pejlemærker for, hvordan virksomhederne skaber værdi og tager ansvar. Der er en høj grad af bevidsthed om, at den måde, som virksomheder arbejder med social ansvarlighed på i dag, ikke bare er idiosynkratisk – hvad den enkelte virksomhedsleder måtte synes – men retter sig efter nogle fælles retningslinjer for, hvordan man gør det,« siger Steen Vallentin.

Sådan forholder det sig også hos Carlsberg. Her er bæredygtighedsprogrammet Together Towards ZERO blevet udarbejdet med FN’s Verdensmål i sigte for at producere CO2-neutralt i 2030 med et delmål om at udlede halvt så meget CO2 i 2022. 

For Carlsberg er det en helt ny måde at tænke på, men langsigtede mål hæver også ambitionsniveauet, forklarer kommunikationsdirektør Anders Bering.

»Det handler om at anerkende, at vi ikke kommer til at ændre klimaets tilstand i morgen – det er et langt, sejt træk. Men det betyder også, at vi kan overveje, hvad de beslutninger, vi tager i dag, har af betydning i 2030,« siger Anders Bering. 

Tidligere har Carlsberg fokuseret på at måle på gradvist voksende forbedringer, når det gælder reduktion af CO2-udledning samt vand- og energiforbrug i produktionen af øl og sodavand. Men et ambitiøst mål om at være en CO2-neutral virksomhed i 2030 giver mulighed for at måle milepæle i stedet for at file på effektiviseringer i produktionen. 

»Det handler om de store, svære beslutninger, vi skal have truffet, som når vi vælger at udfase kul på vores bryggerier i udlandet. Vi er her for at brygge for et bedre i dag – og et bedre i morgen. Det har været formålet, siden J.C. Jacobsen grundlagde virksomheden i 1847. Han ville selvfølgelig vokse sin virksomhed og skabe værdi, og det er helt klart også vores mål i dag, men det handler i lige så høj grad om at gøre noget godt for vores omverden – at investere i morgendagen gennem bæredygtighed og forskning,« siger Anders Bering. 

At ‘brygge for en bedre dag i morgen’ er i tråd med brygger Jacobsens vision for Carlsberg og bygger på ‘de gyldne ord’, som den gamle brygger formulerede. Her står der bl.a., at man … uden hensyn til øjeblikkelig fordel… skal … udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed. Det var den nedskrevne vision for Carlsberg og var dengang bl.a. møntet på Carlsberg Laboratoriums nybrud og fremskridt, der skulle deles med verden. I dag er det i lige så høj grad ambitionsniveauet. Carlsberg vil inspirere forbrugere og virksomheder til at tage bæredygtige valg – også når det gælder øl. 

Virksomheders rolle 

I 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden – FN’s verdensmål. Målene trådte i kraft 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.  

Mens målene er vedtaget af regeringsledere fra hele verden, er det i høj grad op til virksomheder at levere på målsætningerne, forklarer Steen Vallentin. 

»Mange af de målsætninger, der er sat på eksempelvis reduktion af CO2, er fuldstændigt umulige at opnå uden virksomheders ressourcer, innovation og evne til at skabe forbedringer,« siger Steen Vallentin.  

For de helt store børsnoterede virksomheder kunne man stille sig kritisk og med god grund spørge sig selv, hvad de ser af muligheder ved at bekymre sig om miljøet. For en børsnoteret virksomheds fornemmeste opgave handler om at skabe profit til sine investorer.

»De vil ikke have kordrenge, der opfører sig pænt. De vil have profit,« siger Steen Vallentin.

Men i en verden, hvor eksempelvis vand i fremtiden kan blive en mangelvare, handler det ifølge Carlsbergs Anders Bering om at skabe en modstandsdygtig forretning, som stadig kan levere produkter til sine kunder uden at forvolde skade på miljøet.

»Vi mener, at vi skaber en forretning, som er bedre rustet til at være her om 170 år. Vi har regnet ind i det her, at ressourcer bliver mere knappe, uanset om det er vand eller prisen på energi. Vi gør det, som man bør gøre som virksomhed – det er den her vej, verden er på vej hen,« siger han.  

2017

FN’s Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder og sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner samt på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.