Условия за ползване

ВИЖ НАДОЛУ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Карлсберг вярва, че нашите марки бира са създадени със цел да предложат на потребителите освежаване и забавление в компания. Те следва да бъдат консумирани от възрастни индивиди и с отговорност и да се избягва злоупотреба.

ВЪВЕДЕНИЕ
Използването на Сайта следва да съблюдава условията в този документ (Условия за ползване). В случай, че не сте съгласни с тези Условия за ползване или не сте в правна възраст да консумирате алкохол съгласно законите на Вашата държава или щат, моля напуснете Сайта незабавно.

С посещаването и използването на този Сайт Вие заявявате съгласието си на обвързаност с тези Условия за ползване.Те са правно споразумение между Вас и нас, което може да бъде променяно само с наше съгласие. Те следва да бъдат възприети във връзка с всякакви детайли на Сайта относно това как Сайтът функционира и какви услуги предлага.Моля, прочетете и нашата Декларация за поверителност.
Запазваме правото си да променяме тези Условия за ползване, без да Ви уведомяваме предварително за това, чрез промяната им на този Сайт.

ДОСТЪП ДО САЙТА
Ние не можем да гарантираме, че Сайтът ще функционира непрекъснато, както и без никакви спирания или дефекти. Вие не бива да опитвате да пречите на нормалното функциониране на Сайта, и най-вече да заобикаляте мерките му за сигурност, да се намесвате, хаквате, или по какъвто и да е друг начин да нарушавате сигурността на Сайта или всяка друга компютърна система, сървър, рутер или всякакво друго устройство, свързано с интернет.
Вие носите отговорност за това Вашата компютърна система да покрива всички технически спецификации, необходими за ползването на Сайта и правещи я съвместима с него.Вие разбирате, че ние не можем и не гарантираме пълната защитеност на съдържанието на Сайта от заразяване, вируси и/или друг вид замърсяващ или разрушаващ код. Вие носите отговорност за прилагането на надеждни мерки и антивирусна защита (включително антивирусно и други видове сканиране) с цел удовлетворяването на Вашите конкретни изисквания за сигурността и надеждността на подаването и получаването на данни.
От време на време е възможно да ограничаваме достъпа до определени функционалности или сектори от Сайта, както и до целия Сайт.

РЕГИСТРАЦИЯ
Когато трябва да попълните регистрационна форма или да предоставите лична информация по друг начин, данните трябва да са достоверни, точни и пълни. Моля, уведомете ни за всякакви промени по информацията, предоставена от Вас при регистриране.
Вие носите отговорност за поверителността на вашия акаунт и парола, и давате съгласието си да поемете отговорност за всякакви действия, които са направени с използване на Вашата парола.
Вие следва да вземете всички необходими мерки за конфиденциалността на паролата Ви и да ни уведомите незабавно, ако допускате, че паролата е станала достояние на някой друг или се използва/има вероятност да бъде използвана неоторизирано.
По време на ползване ние може автоматично да събираме информация от неличен характер, като например IP адреса, от който достъпвате Сайта и браузъра, който използвате и Вие давате съгласието си да съхраняваме информация на Вашия компютър („бисквитки“), като всичко това се прави със цел да Ви предоставим възможно най-качествен достъп и ползване на Сайта. За повече информация, моля прочетете Декларациятани за поверителност.

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Освен в случай на доказване на противното, всички материали на този Сайт, включително дизайн, текст, графика и снимки, са авторско право на Carlsberg Breweries A/S или неговите лицензодатели в качеството си на трети страни.
Ние притежаваме запазените марки, присъстващи на Сайта, както и всички асоциирани с тях търговски наименования, лога и устройства, освен в случай на доказване на противното. Всички други запазени марки, лога и имена, присъстващи на Сайта, са собственост на съответните си притежатели, според указаното.
Вие можете да изтеглите, принтирате и копирате части или материали от Сайта единствено за Ваша лична употреба, като всеки копиран материал трябва да указва всички авторски права или други видове собственост. Чрез изтеглянето към Вас не се прехвърлят права, собственост или интерес към изтеглените материали или софтуер.Вие нямате право да използвате материалите от Сайта (включително репродукции освен описаното по-горе, публикации, изменения или дистрибуция) без предварително писмено разрешение от наша страна.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние влагаме разумни усилия в гарантиране точността на информацията на Сайта, но коментари, ревюта и други материали, публикувани на Сайта не се смятат за съвет, на който трябва да се разчита. Ние не гарантираме точността, пълността или актуалността на всяка информация и до максималната степен, позволена от закона, не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разчитане на такава информация на Вас или някого, с когото сте я споделили.

Ако откриете неточна информация на Сайта, моля свържете се с нас на имейл адрес [……....], и ние ще се постараем да я коригираме в разумно осъществим срок, ако сме съгласни с промяната.

РЕВЮТА
Всякакви мнения и коментари, публикувани на Сайта, са отговорност на техните автори и по никакъв начин не изразяват мнението на Carlsberg Breweries A/S. Ние не даваме никаква гаранция, пряка или косвена, за всякакви мнения или коментари от такъв род, включително и по отношение на тяхната законосъобразност или точност и не носим отговорност за тях до максималната степен, позволена от закона.

СЪСТЕЗАНИЯ
Всяко състезание, провеждано или промотирано на Сайта, следва да бъде обект на реда и условията, специфични за такива състезания.

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ САЙТОВЕ
Понякога можем да предоставяме връзки, които ще ви дадат възможност за достъп до уеб сайтовете на трети страни директно от Сайта.Такива сайтове на трети страни не са под наш контрол и освен ако не е указано друго, ние не участваме в създаването на съдържанието им. Когато посещавате тези сайтове, Вие напускате зоната, контролирана от нас, така че ние не можем да поемем отговорност за каквито и да е въпроси, възникнали във връзка с използването на вашите данни от трети страни, съдържанието на сайтовете или продуктите и услугите, предложени Ви от тези сайтове.

Запазваме си правото по наше усмотрение да блокираме връзка от друг сайт към материали или информация на нашия Сайт.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ
Макар че се надяваме Сайтът да е от интерес за потребителите, ние не носим отговорност и не даваме гаранция или условия по отношение на Сайта или неговото съдържание, в максималната степен, в която такава отговорност може да бъде изключена от закона.
Ако сте частен, а не бизнес потребител, ние не носим отговорност пред Вас за бизнес загуби, а само за разумно предвидими загуби.
Ако сте бизнес потребител, при никакви обстоятелства не носим отговорност пред Вас за индиректна или последваща загуба, загуба на печалба, приходи или репутация, възникнала след използването или невъзможността за използване на Сайта или информацията на него от Ваша страна. Освен предвиденото в тези Условия за ползване, всички условия, подразбирани от закона, са изключени.

Това не включва или ограничава по какъвто и да е начин нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност от наша страна или отговорността ни за измамно погрешно представяне, както и всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена по силата на датското законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Carlsberg A/S е компания, регистрирана в Дания с адрес на регистрирано седалище Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen-V. Всички официални юридически известия следва да се изпращат до нас на регистрирания ни адрес. Пропуск от наша страна да упражним наше право не води до отказ от това право. Вие не можете да отдавате или прехвърляте правата си при тези Условия за ползване.
Ако някоя част от тези Условия за ползване не може да бъде законово приложена, всички останали части от Условията за ползване следва да останат незасегнати от това и да останат в сила.
Вие и ние се съгласяваме, че датското законодателство важи за тези Условия за ползване и че всеки спор между нас по повод Сайта или във връзка с тези Условия за ползване ще бъде разглеждан единствено в датски съд.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
В случай, че срещнете проблем с нашия Сайт или желаете да дадете коментар по него, моля не се колебайте да се свържете с нас.

АКТУАЛИЗАЦИЯ
Най-скорошната актуализация на тези Условия за ползване е направена през ноември 2010г.