Може ли бирата да ограничи парниковите газове? Може би.

Всичко започва от бирата

Как бирата може да ограничи парниковите газове.

Ензимите, открити в Изследователската лаборатория на Carlsberg през 1952 г. – толкова ценни по време на процеса на варене на бира – са станали част от много други научни приложения. Един пример за това е производството на биоетанол, CO2 неутрално, високоефективно гориво, което може да ни помогне да намалим зависимостта си от изкопаеми горива. Защото всичко започва от бирата.