Може ли бирата да подобри океаните? Може би.

ВИЖ НАДОЛУ

Всичко започва от бирата

Как бирата може да подобри океаните. С Катрин Ричардсън.

Кой е предполагал, че Изследователската лаборатория на Carlsberg ще открие pH скалата през 1909 г.? Оттогава тя се е превърнала в основополагащ инструмент в редица научни области. Може ли pH скалата да се използва за подобряване състоянието на океаните на Земята? Може би. Защото всичко започва от бирата.