Може ли бирата да ти помогне да изкачиш Еверест? Може би.

ВИЖ НАДОЛУ

Всичко започва от бирата

Как бирата ти помага да изкачваш планини. Със Себастиян Сасевил.

Може ли бирата да промени живота ни? Може би. През 1883 г., в Изследователската лаборатория на Carlsberg е открит начин за изолиране на чиста култура от дрожди. Откритие, което оказва огромно влияние върху живота ни днес. Може ли бирата да ни помогне да изкачим Еверест? Може би. Защото всичко започва от нея.