Сьорен П. Л. СьоренсенСьорен П. Л. Сьоренсен

Сьорен П. Л. Сьоренсен

Общо взето, една по-добра бира.

Киселинен тест за по-добра бира.

Знаете ли, че pH скалата е разработена в Carlsberg? Вероятно не. Сьорен Сьоренсен бил ръководител на химическия отдел на лабораторията на Carlsberg от 1901 до 1938 г. Той не само разработва скалата на pH, но и провежда новаторски изследвания на протеини, аминокиселини и ензими – основа на днешната протеинова химия.

Измерител за успех.

pH скалата е създадена през 1909 г. pH означава „мощност на водорода“, като скалата осигурява лесен начин за измерване на количеството водород в разтвор, така че да определи неговата киселинност по скала 0 - 14.

Новият глобален стандарт.

За пивоварния процес, pH скалата е революционно откритие с редица приложения. С истински откривателски дух, този метод също е споделен със света и днес pH скалата е стандартният метод за измерване на киселини и основи в световен мащаб.