Говорейки за ниско съдържание на алкохол

Може ли безалкохолната бира да има същия вкус? Може би.

Въпрос

Безалкохолната бира съдържа ли алкохол?

Отговор

Carlsberg 0.0 изобщо не съдържа алкохол.

Безалкохолната бира съдържа ли алкохол?

Бирата се приготвя чрез ферментация. Клетките на дрождите превръщат захарите от пивната мъст в CO2 и алкохол. Безалкохолната бира също е ферментирала, но със специален вид дрожди, които произвеждат малко или никакъв алкохол. Алтернативен метод за приготвяне на бира без алкохол е да се извади алкохолът след ферментация.