Pivə dünyanı səyahət etməyə kömək edə bilərmi? Çox güman ki.

AŞAĞIYA ÇEVİRİN

Hər şey pivə ilə başlayır

Pivə dünyanı səyahət etməyə necə kömək edə bilər? Çi Ge.

Pivə nağılları gerçəkləşdirə bilərmi? Hans Kristian Andersen «Balaca su pərisi» adlı nağılı yazdı və bir neçə il sonra Karl Yakobsen «Balaca su pərisi» heykəlini tikdirərək onu bütün dünyaya hədiyyə etdi. Bu gün həm nağıl, həm də heykəl bütün dünyada məşhurdur.

Bəs dünyanı səyahət etməyə kömək edə bilərmi? Çox güman ki. Hər şey pivə ilə başlayır.