Pivə okeanları yaxşılaşdıra bilərmi? Çox güman ki.

AŞAĞIYA ÇEVİRİN

Hər şey pivə ilə başlayır

Pivə okeanlarımızı necə yaxşılaşdıra bilər? Ketrin Riçardson.

Kimin ağlına gələrdi ki, Carlsberg Tədqiqat Laboratoriyasında 1909-cu ildə pH şkalası ixtira ediləcək? O zamandan bəri o, bir çox elmi sahə üçün mühüm alətə çevrilib. Bəs pH şkalasından okeanlarımızı yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilə bilərmi? Çox güman ki. Hər şey pivə ilə başlayır.